אולם ארועים גני מרוויאסבניית מותג-

תכנון אולם וגן אירועים.

מתחם של 20 דונם.