אולם תצוגה מ.י.ה עיצוביםבניית מותג -

תכנון אולם תצוגה ונגריה.

170 מ"ר בנוי.