אולם תצוגה קונספט מטבחי לוגתתכנון אולם תצוגה ומשרדים.

275 מ"ר אולם תצוגה, 275 מ"ר משרדים.