בית בקיבוץבית הנטוע נכון במגרש.

מגרש 500 מ"ר

בנוי 165 מ"ר