בית פרטי של תושבי חוץ

3 קומות, 3 תקופות

מגרש - 628 מ"ר

בנוי - 350 מ"ר