חברה כלכלית כפר סבאעיצוב משרדי החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא - כ- 100 מ"ר.