תכנון כיכרות מרכזיות המבוצעות בקריצה לנושא או האזור בו הן מוקמות.