כיכר האלופים באר שבעהכיכר ממוקמת בכניסה לאזור הספורט בעיר באר שבע.

הכיכר מאופיינת בפסל גדול של נירוסטה בגובה של כ- 5 מטרים.

חלקים מהכדור חסרים ופתוחים, יוצרים ענין ומשחק עם אור השמש והופכים אותו לקל במראהו.

הכדור נמצא בתהליך ביצוע בימים אלו.