מלון עסקים לוטוסבניית מותג - תכנון מלון פנטזיה.

כ- 400 מ"ר בנוי.