מרכז אגדהתכנון ועיצוב מרכז פעילות להורים וילדים.

הסבת מבנה שהיה בעברו מפעל.

כ- 370 מ"ר בנוי.