פארק באר שבעתכנון 5.5 דונם של מתקני משחק אתגריים כחלק מפארק נחל באר שבע