קירויים ממברנייםקירויים ממברניים (מבני מתיחה) בשיתוף עם דר' אדריכל עמי קורן ועם אד' הילל גרוסמן ז"ל.