קבלת היתר בנייה למפעל של 3070 מר' על שטח של 5535 מר'